ข้าราชการในศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล

 

http://www.marine.tmd.go.th/wattana/pic1.jpg

ดร.วัฒนา  กันบัว

นักอุตุนิยมวิทยาระดับชำนาญการพิเศษ

ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล

 

 

http://www.marine.tmd.go.th/anucha/nu.jpg

นายอนุชา ศรีเริงหล้า

นักอุตุนิยมวิทยาระดับปฏิบัติการ

 

 

http://www.marine.tmd.go.th/pawat/nas.jpg

นายภาวัช ศิริโยธา

นักอุตุนิยมวิทยาระดับปฏิบัติการ

 

 

http://www.marine.tmd.go.th/wittaya.gif

นายวิทยา  รักษ์คิด

เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน

 

 

https://scontent.fbkk2-2.fna.fbcdn.net/v/t34.0-12/13444032_1601750130137719_1735137112_n.png?oh=dfdbe47e3d1caccb320edc56936cc858&oe=57629E19

นายธีระธรรม  เทพราช

เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน

 

 

นายยุทธภูมิ ภูมิแสน

เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน

 

 

https://scontent.fbkk2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13450955_1347110498635933_468076054874261785_n.jpg?oh=aea91912e98b8009b7263193d234aa5f&oe=580FC224

นายปัญญา ดาพันธ์

เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน

 

 

https://scontent.fbkk2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13419210_1347110571969259_2807868278064508505_n.jpg?oh=82ac45a0de4e8531610cd964ba29ba87&oe=580DCFA9

นายศิริชัย  ผึ้งสีใส

เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน

 

 

https://scontent.fbkk2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13442170_1347110401969276_7610407776488061742_n.jpg?oh=a79dd88b7dc92c16e9c66722e4dae521&oe=58049785

 

นายคณาธิป สารดิษฐ์

เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน

---------------------------------------------------

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล

สำนักตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ

กรมอุตุนิยมวิทยา

ที่อยู่  : 4353  ถนนสุขุมวิท  แขวงบางนา เขตบางนา  กรุงเทพฯ  10260

โทร.   : 0-2399-4561

แฟ๊กซ์ : 0-2366-9375

--------------------------------------------------