รวมภาพถ่ายกิจกรรมที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเลได้เข้าร่วม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ " 12th Marine Hazards workshop “Marine Hazards Forecasting and Warning” จัดขึ้นด้วยความร่วมมือของ สถาบันสมุทรศาสตร์แห่งชาติอิหร่าน และสถาบันสมุทรศาสตร์ระหว่างประเทศ ณ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน ระหว่างวันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2555
การประชุมเชิงปฏิบัติการ " the Fourth Session of the Joint WMO-IOC Technical Commission for Oceanography and Marine Meteorology (JCOMM-4)" จัดขึ้นด้วยความร่วมมือของ JCOMM และกรมอุตุนิยมวิทยาของประเทศเกาหลีใต้ ณ เมืองเยียซู ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2555
การประชุม "1st Ocean Radar Conference for Asia (ORCA)" จัดขึ้นที่โรงแรมเมย์ฟิลด์ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2555
การฝึกงานภาคฤดูร้อนของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ในช่วงวันที่ 12 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2554 ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล ชั้น 15 กรมอุตุนิยมวิทยา
การประชุม “DBCP-XXVI 26th session of the Data Buoy Cooperation Panel " จัดขึ้นที่ สมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งสก๊อต เมืองโอบาน ประเทศสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 27 - 30 กันยายน 2553
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "Jamboree-III (MetOcean Modeling)", จัดขึ้นที่ IODE เมือง Oostende, ประเทศเบลเยี่ยม ระหว่างวันที่ 19 -23 ตุลาคม 2552
การประชุม “WMO fact-finding mission" จัดขึ้นที่กรมอุตุนิยมวิทยา ประเทศพม่า ระหว่างวันที่ 9 - 13 กุมภาพันธ์ 2552
การประชุม “ Japan - Thailand Estuary Workshop 2008" จัดขึ้นที่กรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพฯ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2551
การประชุม “Dialogue of enhancing cooperation between Thailand and India in the field of Early Warning System” ณ INCOIS ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2551
การประชุม “35th WMO/ESCAP Panel on Tropical Cyclones” ณ สำนักงาน UN ประเทศบาห์เรน ระหว่างวันที่ 5 - 9 พฤษภาคม 2551
ดูงานด้านอุตุนิยมวิทยาทะเล “Programme on Marine Meteorological Services” ณ สำนักงานอุตุนิยมวิทยาฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 9 - 10 เมษายน 2551
การประชุม "Attended DBCP-XXIII 23rd session of the Data Buoy Cooperation Panel" จัดขึ้นที่เกาะเจจู ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 15 - 19 ตุลาคม 2550
การฝึกอบรมหลักสูตร "Certificate Program in Tsunami Science and Preparedness" จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยวอชิงตัน เมืองซีแอตเทิล มลรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2550
การประชุม "Joint Regional Conference on Disaster Relief and Management – International Cooperation & Role of ICT" จัดขึ้นที่เมืองอาเล็กซานเดรีย (Alexandria) ประเทศอียิปต์ ระหว่างวันที่ 14 - 17 เมษายน 2550
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "Coastal Risk Analysis of Tsunamis and Environmental Remediation (CRATER)", จัดขึ้นที่โรงแรม อามารี แอสเตรียม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ, ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2550,
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "Jamboree-II (Combined Modeling and Data Management Training Workshop)", จัดขึ้นที่ IODE เมือง Oostende , ประเทศเบลเยี่ยม ระหว่างวันที่ 8-14 ตุลาคม 2549,
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "Fourth Regional Workshop on Storm Surge and Wave Forecasting - A Hands on Forecast Training Laboratory" จัดขึ้นที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 11 - 15 กันยายน 2549)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "Third Regional Workshop on Storm Surge and Wave Forecasting - A Hands on Forecast Training Laboratory" จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2548)