ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล


การสนับสนุนด้านอุตุนิยมวิทยาทะเล
 - เพื่อช่วยเหลือชีวิตในทะเล
 - เพื่อช่วยเหลือการเดินเรือ และกิจกรรมต่างๆในท้องทะเล
 - เพื่อกิจกรรมบริเวณชายฝั่งทะเล

การให้บริการเชิงอุตุนิยมวิทยาต่อเรือ
 - จัดตั้งสถานีอุตุนิยมวิทยาบนเรือ;
 - ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่ประจำเรือ, ทำการฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือตรวจอากาศ;
 - ควบคุมเครื่องมือตรวจอุตุนิยมวิทยาบนเรือ

 ภูมิอากาศทะเล
 - ข้อมูลภูมิอากาศ, ตรวจสอบอากาศ และสำรวจ;
 - วิเคราะห์ภูมิอากาศทะเล, ศึกษา และทำโครงการวิจัย;
 - วิเคราะห์อย่างผู้ชำนาญการ

การพยากรณ์และเตือนภัยอุตุนิยมวิทยาทะเล
 - แถลงการณ์และเตือนภัยเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาทะเล สำหรับการเดินเรือในมหาสมุทร และบริเวณชายฝั่ง;
 - แถลงการณ์และเตือนภัยเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาทะเล สำหรับการค้าตามชายฝั่ง;
 - แถลงการณ์และเตือนภัยเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาทะเล สำหรับท่าเรือ;
 - สำรวจอากาศ;
 - ให้คำปรึกษาทางอุตุนิยมวิทยา;
 - ให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยา สำหรับการวิจัยทางทะเล และการช่วยชีวิต;
 - ข้อมูลข่าวสารพิเศษสำหรับการเดินเรือ, การปลูกสร้างในทะเล, โรงเก็บสินค้า, การขนส่งโรงเก็บสินค้าพิเศษ งานในทะเล, การค้นพบและสำรวจในทะเล สนับสนุนกิจการทหาร และอื่นๆ;


Copyright 2009 by Thai Marine Meteorological Center, All Rights Reserved.
For More Information. Please Contact
watt_kan@hotmail.com , or watt_kan@yahoo.com