ภาพแสดงลักษณะทะเล

มาตราโบฟอร์ต 0

มาตราโบฟอร์ต 1

มาตราโบฟอร์ต 2

มาตราโบฟอร์ต 3

มาตราโบฟอร์ต 4

มาตราโบฟอร์ต 5

มาตราโบฟอร์ต 6

 

มาตราโบฟอร์ต 7

มาตราโบฟอร์ต 8

มาตราโบฟอร์ต 9

มาตราโบฟอร์ต 10

มาตราโบฟอร์ต 11

มาตราโบฟอร์ต 12

ภาพที่ได้เห็น อยู่นี้เป็นลักษณะทะเลที่สัมพันธ์อยู่กับกำลังลมตามมาตราโบฟอร์ตและเป็น เครื่องช่วยให้ผู้ที่ทำการตรวจอากาศคาดคะเนความเร็วลมเป็นนอตได้ด้วย สภาวะอื่นๆ เช่น ความลึกของน้ำ คลื่นใต้น้ำ ฝนตกหนัก น้ำขึ้น น้ำลง เป็นต้นก็มีอิทธิพลต่อลักษณะทะเลด้วยเหมือนกัน

กำลังลม 0 โบฟอร์ต (ทะเลราบ)

ความเร็วลมน้อยกว่า 1 นอต, ทะเลราบ – คล้ายหน้ากระจก, ความสูงคลื่นประมาณ  0 เมตร

กำลังลม 1 โบฟอร์ต (ทะเลสงบ)

ความเร็วลม 1 – 3 นอต (เฉลี่ย 2 นอต), มีลมพัดให้เป็นคลื่นพริ้วเล็ก ๆ แต่ยังไม่เป็นลูกระลอก, ความสูงคลื่นประมาณ  0 - 0.1 เมตร

กำลังลม 2 โบฟอร์ต (ทะเลเรียบ)

ความเร็วลม 4 – 6 นอต (เฉลี่ย 5 นอต) , คลื่นเป็นลูกระลอกสั้น ๆ แต่ชัดเจน  ยอดระลอกเป็นมันอย่างกระจกและยังไม่แตกฟอง, ความสูงคลื่นประมาณ  0.1 - 0.5 เมตร

กำลังลม 3 โบฟอร์ต (ทะเลเรียบ)

ความเร็วลม 7 – 10 นอต (เฉลี่ย 9 นอต), คลื่นเป็นระลอกโตขึ้น ยอดระลอกเริ่มจะแตก แต่ส่วนมากยังเป็นมันอย่างกระจก มีแตกเป็นฟองขาวบ้าง, ความสูงคลื่นประมาณ  0.1 -0.5 เมตร

กำลังลม 4 โบฟอร์ต (คลื่นเล็กน้อย)

ความเร็วลม 11 – 16 นอต (เฉลี่ย 13 นอต) , คลื่นขนาดเล็ก เป็นลูกยาวขึ้นและแตกเป็นฟองขาวบ่อยขึ้น, ความสูงคลื่นประมาณ 0.5 - 1.25 เมตร

กำลังลม 5 โบฟอร์ต (คลื่นปานกลาง)

ความเร็วลม 17 – 21 นอต (เฉลี่ย 18 นอต) , คลื่นขนาดปานกลาง เป็นลูกยาว ๆ ชัดเจน แตกเป็นฟองขาวมากขึ้น (อาจมีฝอยได้บ้าง), ความสูงคลื่นประมาณ 1.25 - 2.5 เมตร

กำลังลม 6 โบฟอร์ต (คลื่นจัด)

ความเร็วลม 22 – 27 นอต (เฉลี่ย 24 นอต) , เริ่มมีคลื่นใหญ่ ยอดคลื่นแตกเป็นฟองขาวทั่วไป (บางทีมีฝอยกระจายไปตามลม), ความสูงคลื่นประมาณ 2.5 -4.0 เมตร

กำลังลม 7 โบฟอร์ต (คลื่นจัดมาก)

ความเร็วลม 28 – 33 นอต (เฉลี่ย 30 นอต) , คลื่นสูงขึ้น ฟองขาวจากยอดคลื่นเริ่มปลิวเป็นสายไปตามลมบ้าง, ความสูงคลื่นประมาณ 4.0 - 6.0 เมตร

กำลังลม 8 โบฟอร์ต (คลื่นใหญ่)

ความเร็วลม 34 – 40 นอต (เฉลี่ย 37 นอต), คลื่นสูงใหญ่ปานกลางเป็นแนวยาว ยอดคลื่นเริ่มม้วนตัว มีฟองขาวปลิวเป็นสายไปตามลมชัดเจน, ความสูงคลื่นประมาณ 6.0 - 9.0 เมตร

กำลังลม 9 โบฟอร์ต (คลื่นใหญ่)

ความเร็วลม 41 – 47 นอต (เฉลี่ย 44 นอต), คลื่นสูงใหญ่ มีฟองหนาปลิวเป็นสายไปตามทางลม ยอดคลื่นเริ่มม้วนตัวกลิ้งไป ฝอยน้ำอาจทำให้ทัศนวิสัยไม่ดี, ความสูงคลื่นประมาณ 6.0 - 9.0 เมตร

กำลังลม 10 โบฟอร์ต (คลื่นใหญ่มาก)

ความเร็วลม 48 – 55 นอต (เฉลี่ย 52 นอต), คลื่นสูงใหญ่มากกับมียอดคลื่นเป็นแนวยาว มีฟองแตกขาวเป็นสายยาวปลิวไปตามลม ท้องทะเลเป็นสีขาวทั่ว ๆ ไป ทัศนวิสัยไม่ดี, ความสูงคลื่นประมาณ 9.0 - 14 เมตร

กำลังลม 11 โบฟอร์ต (ทะเลเป็นบ้า)

ความเร็วลม 56 – 63 นอต (เฉลี่ย 60 นอต) , คลื่นสูงใหญ่ซึ่งไม่ใคร่จะได้พบเห็นเรือขนาดเล็กและขนาดกลาง จมหายไปในร่องคลื่น ทะเลมีฟองขาวเป็นสายยาวไปตามลม ยอดคลื่นถูกลมตีเป็นฟองทั่วไปหมดี, ความสูงคลื่นมากกว่า 14 เมตร

กำลังลม 12 โบฟอร์ต (ทะเลเป็นบ้า)

ความเร็วลม 64 – 71 นอต (เฉลี่ย 68 นอต) ,มีฟองและฝอยน้ำคลุ้งในอากาศทั่วไป ทะเลเป็นสีขาวเนื่องจากฝอยน้ำทั่วไปหมด , ความสูงคลื่นมากกว่า 14 เมตร 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------