• กระดานข่าว

    เกี่ยวกับงาน

    รวมภาพถ่าย

    มาตราโบฟอร์ต

    เชื่อมโยง

    ทีมงาน

  • Numerical 10 meters wind model output and Numerical wave model output
    for supporting JAPAN Radioactive Released Watch Mission

  • [โมเดลพยากรณ์คลื่นลมประจำวัน  ต้องการดูสองมิติ - คลิกได้ที่นี่]

    [โมเดลพยากรณ์คลื่นลมประจำวัน  ต้องการดูสามมิติ - คลิกได้ที่นี่]

    [แผนภาพความสูงคลื่นนัยสำคัญใน 24 ชม. ข้างหน้า]  

    [แผนภาพความสูงคลื่นนัยสำคัญใน 48 ชม. ข้างหน้า]

    [แผนภาพสภาพทะเลตามเส้นทางเดินเรือ ใน 24 ชม. ข้างหน้า]

    [ผลการตรวจอุตุนิยมวิทยาทะเลจากเรือเดินสมุทรในระบบ GTS]

    [ภาพการรายงานคลื่นลมจากเรือเดินสมุทร ประจำวัน]

    [ผลการตรวจอุตุนิยมวิทยาทะเลจาก เชฟรอน]

    ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเตือนภัยน้ำท่วม

    สนับสนุนโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

    สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
    ID: 540118-001
    บริเวณเทศบาลตำบลช่อแฮ
    ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่
    Latitude: 18.09N Longtitude: 100.21E

    สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
    ID: 640505-001
    บริเวณโรงเรียนบ้านแม่คุ
    ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    Latitude: 17.67N Longtitude: 99.86E

    สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
    ID: 500513-001
    บริเวณไร่ทอปฟาร์ม
    อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    Latitude: 18.94N Longtitude: 99.22E

    สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
    ID: 770403-001
    บริเวณโรงเรียนบ้านคลองลอย
    อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
    Latitude: 11.293N Longtitude: 99.376E

    สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
    ID: 670402-001
    หน้า อบต. นาซำ
    อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
    Latitude: 17.006N Longtitude: 101.230E

    สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
    ID: 100704-001
    ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
    เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพฯ
    Latitude: 13.741N Longtitude: 100.548E

    สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
    ID: 670312-001
    บริเวณหน้า อบต. น้ำก้อ
    ต. น้ำก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
    Latitude: 16.908N Longtitude: 101.286E

    สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
    ID: 540702-001
    บริเวณหน้า อบต. สรอย
    ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
    Latitude: 17.195N Longtitude: 99.885E

    สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
    ID: 302101-001
    ภูพิมานรีสอร์ท
    ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
    Latitude: 14.8828N Longtitude: 101.563E

    สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
    ID: 530110-001
    บ้านหน้าฝาย หมู่ 4 ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
    Latitude: 17.738867 N Longtitude: 100.127617 E

    สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
    ID:530802-001
    บ้านผามูบ หมู่ 7 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
    Latitude: 17.725767N Longtitude: 100.01435E

    สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
    ID: 530802-002
    บ้านตีนสาน หมู่ 2 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
    Latitude: 17.7073 N Longtitude: 100.017283 E

    สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
    ID: 530802-003
    บ้านต้นเกลือ หมู่ 4 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
    Latitude: 17.71955 N Longtitude: 99.983983 E

    <<เว็บไซต์แสดงผลการตรวจอากาศจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ>>

    บทความที่น่าสนใจ

    คลื่นมหาสมุทร

    ชายฝั่งทะเล

    กระแสน้ำริพ (Rip Current)

    สภาวะโลกร้อน

    ความเป็นไปได้ของการเกิดยุคหนาวเหน็บ

    สายพานลำเลียงแห่งมหาสมุทร

    คลื่นพายุซัดฝั่ง "Storm Surge"

    คลื่นพายุซัดฝั่ง คือการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลแบบผิดปกติใกล้ชายฝั่งซึ่งสัมพันธ์กับระบบความกดอากาศต่ำของอากาศ และลมพัดแรง เนื่องจากการเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งของพายุหมุนเขตร้อน ระดับน้ำทะเลที่ยกตัวสูงขึ้นมีสาเหตุมาจากลมที่พัดแรงมากทำให้เกิดการดันผิวหน้าน้ำทะเลให้น้ำทะเลยกตัวสูงขึ้นมากกว่าระดับน้ำทะเลปกติ ซึ่งจริงๆแล้วศูนย์กลางความกดอากาศต่ำของระบบอากาศก็มีผลแต่ลองลงมาจากอิทธิพลของลมที่พัดแรงมาก และยังมีปัจจัยอื่นๆสนับสนุน เช่น ความลึกของน้ำทะเล (Bathymetry) ปรากฏการณ์คลื่นพายุซัดฝั่งเป็นผลพวงมาจากการเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งของพายุหมุนเขตร้อน ดังนั้นเส้นทางเดินของพายุหมุนเขตร้อนจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญในการจะบอกถึงพื้นที่ที่จะถูกผลกระทบอย่างรุนแรงได้

    ลักษณะของคลื่นพายุซัดฝั่งจะเห็นเป็นโดมน้ำ หรือระดับน้ำที่ยกตัวสูงเนื่องจากอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อน เพราะปรากฏการณ์คลื่นพายุซัดฝั่งเป็นสาเหตุให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นผิดปกติ ซึ่งไปสอดคล้องกับการเกิดพายุหมุนเขตร้อนที่มีกำลังแรงระดับพายุโซนร้อน ความเร็วลมรอบศูนย์กลางของพายุประมาณ 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง การเกิดโดมน้ำยกตัวสูงและเข้าท่วมบริเวณชายฝั่งทะเล เมื่ออ้างอิงความสูงของคลื่นพายุซัดฝั่งหรือความสูงของโดมน้ำ เราจะต้องเอาปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงของระดับน้ำทะเลปานกลางเป็นตัวตั้ง และเอาการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากผลการวัดของคลื่นพายุซัดฝั่งมาหาผลต่าง ผลที่ได้ก็จะเป็นระดับน้ำทะเลขึ้นผิดปกติเนื่องมาจากปรากฏการณ์คลื่นพายุซัดฝั่ง

    พื้นที่ชายหาดซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างการเกิดน้ำลงต่ำสุด และน้ำขึ้นสูงสุด คลื่นพายุซัดฝั่งทำให้เกิดความเสียหายเฉพาะที่ และเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวในช่วงเวลาที่เกิดระดับน้ำขึ้นสูงสุด การทำนายระดับน้ำจากผลของคลื่นพายุซัดฝั่งเป็นเรื่องยาก เพราะมันต้องอาศัยการพยากรณ์อากาศ โดยเฉพาะตำแหน่งการเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งของพายุหมุนเขตร้อนอย่างแม่นยำภายในไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า คลื่นพายุซัดฝั่งเป็นผลพวงมาจากการเกิดพายุหมุนเขตร้อน และทิศทางการขึ้นฝั่งของพายุหมุนเขตร้อนที่พัฒนาระดับความรุนแรงตั้งแต่ระดับของพายุโซนร้อนขึ้นไป แต่ส่วนใหญ่แล้วคลื่นพายุซัดฝั่งที่ใหญ่ๆเกิดมาจากพายุหมุนเขตร้อนที่มีระดับความรุนแรงระดับพายุโซนร้อนจนถึงไต้ฝุ่นทั้งสิ้น ตัวแปรที่กำหนดความสูงของคลื่นพายุซัดฝั่งในการขึ้นฝั่งของพายุหมุนเขตร้อนได้แก่ ความเร็วของลมรอบศูนย์กลางพายุ ความรุนแรง ขนาดเส้นรัศมีของพายุ รัศมีของพื้นที่ลมพัดวนหมุนของเส้นทางเดินพายุที่กระทำกับชายฝั่งทะเล รูปร่าง และความชันของชายฝั่งทะเล

    กลไกในการก่อให้เกิดคลื่นพายุซัดฝั่ง

    ตัวแปรที่ส่งผลให้เกิดคลื่นพายุซัดฝั่งมีอยู่อย่างน้อย 5 ตัวแปร ซึ่งมีความสัมพันธ์กับโดมน้ำที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อน ได้แก่ ความกดอากาศต่ำมากๆ ทิศทางลมที่พัดปกคลุม การหมุนของโลก คลื่น และฝนตกหนัก ผลของความกดอากาศของพายุหมุนเขตร้อนจะเป็นสาเหตุให้ระดับน้ำในทะเลเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ของบริเวณความกดอากาศต่ำ และระดับน้ำทะเลจะถูกกดต่ำลงในย่านของบริเวณความกดอากาศสูง โดมน้ำหรือระดับน้ำที่สูงขึ้นจะเป็นตัวขัดขวางความกดอากาศต่ำ ซึ่งทำให้ความกดอากาศรวมที่อยู่ด้านผิวหน้าน้ำทะเลคงที่ และการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศก็ส่งผลให้เกิดการเพิ่มสูงขึ้น 10 มิลลิเมตร หรือ 0.4 นิ้ว ของระดับน้ำทะเลปานกลาง บนทุกๆมิลลิบาร์ในค่าความกดอากาศต่ำที่มีค่าเพิ่มขึ้น

    ลมผิวพื้นที่พัดแรงตลอดเวลาเป็นสาเหตุให้เกิดกระแสที่ผิวพื้นไหลตั้งฉากกับทิศลมโดยผลกระทบที่เรียกว่าเอกแมนสไปรอล (Ekman Spiral) ความเค้นลม (Wind stresses) เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ ที่เรียกว่า วินด์เซตอัพ (wind set-up) ซึ่งเป็นการเหนี่ยวนำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลที่กระแสอากาศไหลลง โดยทั่วไปแล้วการพัดปกคลุมของลมผ่านผิวหน้าน้ำเข้าไปในอ่าวในทิศทางของลมที่พัด เพราะปรากฏการณ์เอ็กมานสไปรอลอาศัยผลของการการกระจายตัวลงสู่ผิวหน้าน้ำ รูปแบบการเกิดจะเป็นสัดส่วนที่ตรงกันข้ามในพื้นที่น้ำลึก

    การหมุนรอบตัวเองของโลกเป็นสาเหตุทำให้เกิดแรงคอริโอลีส (Coriolis effect) ซึ่งทำให้เทหวัตถุ มีทิศทางการเคลื่อนที่เบนไปทางขวาในซีกโลกเหนือ และจะเบนซ้ายในซีกโลกใต้ เมื่อการเบนนี้ทำให้เกิดกระแสลมที่มีทิศทางตั้งฉากกับชายฝั่งทะเล มันสามารถเพิ่มการยกตัวของระดับน้ำ

    ผลกระทบทางตรงของพลังงานคลื่น ซึ่งผิวหน้าน้ำได้รับพลังงานจากลมคือภาพที่เห็นชัดเจนจากพลังงานลมจากพายุหมุนเขตร้อน พลังงานจากลมพายุจะกระตุ้นให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่ในทิศทางการเคลื่อนที่ของพายุหมุนเขตร้อน ถึงแม้ว่าคลื่นผิวหน้าทะเลเหล่านี้เป็นตัวการที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายทางของมวลน้ำ แต่ก็เพียงส่วนเล็กน้อยในทะเลเปิด คลื่นเป็นพลังงานรูปหนึ่งซึ่งมีน้ำเป็นตัวกลางเมื่อพลังงานเคลื่อนที่เข้าหาฝั่งจะมีการส่งผ่านพลังงานจากคลื่นลูกหนึ่งไปยังคลื่นอีกลูกหนึ่งเข้าหาบริเวณชายฝั่งทะเล ส่วนส่วนใหญ่ที่เคลื่อนตัวเข้าหาฝั่งจะเป็นคลื่นใต้น้ำ (Swell) เมื่อคลื่นแตกตัวตามแนวชายฝั่งซึ่งวางตัวขนานกับชายฝั่ง คลื่นเมื่อเคลื่อนตัวเข้าบริเวณชายฝั่งทะเลก็จะมีการแตกตัวจนกลายเป็นกระแสน้ำ และไหลเข้าไปในบริเวณชายฝั่ง พื้นที่แตกตัวของคลื่น (Surf zone) ขึ้นอยู่กับความชันของบริเวณชายฝั่งทะเล โดยอนุภาคน้ำ เคลื่อนตัวเข้าหาฝั่ง และยกตัวสูงขึ้นตามความชันของภูมิประเทศของชายหาดซึ่งอาจจะมากกว่าสองเท่าของความสูงคลื่นนัยสำคัญก่อนที่จะเกิดการแตกตัวของคลื่น

    ผลกระทบจากการเกิดฝนตกหนักเป็นตัวการสำคัญอีกตัวหนึ่ง โดยเฉพาะบริเวณปากแม่น้ำ พายุหมุนเขตร้อนที่มีกำลังแรงระดับไต้ฝุ่นอาจจะทำให้ให้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักมากถึง 12 นิ้ว หรือ ประมาณ 304.8 มิลลิเมตร ในเวลา 24 ชั่วโมง และเกิดความหนาแน่นของการตกของฝนในพื้นที่ได้กว้างขว้าง บริเวณสันปันน้ำ ที่กั้นน้ำทะเลกับน้ำในแม่น้ำ เมื่อเกิดฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำจากทะเลอาจเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และไหลบ่าเข้าไปยังแม่น้ำซึ่งมีน้ำท่าไหลลงทะเลแต่มีปริมาณน้อยกว่ามวลน้ำจากทะเล และดันเอาน้ำทะเลเข้าไปในบริเวณปากแม่น้ำได้

    การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล และความสูงคลื่นบริเวณชายฝั่งทะเลส่งผลกระทบกับภูมิประเทศ และความลึกของน้ำทะเล รูปร่างของชายฝั่งทะเล และกายภาพของพื้นที่ชายฝั่ง ถ้าพื้นแนวชายฝั่งมีมีลักษณะเป็นแหลมยื่นออกไป และมีความชันมากจากแนวชายฝั่ง และลาดลงไปยังทะเล ทำให้เกิดยกตัวของระดับน้ำหรือโดมน้ำเนื่องจากปรากฏการณ์คลื่นพายุซัดฝั่งได้ไม่มากนัก แต่บริเวณดังกล่าวจะเป็นที่รวมของคลื่น ทำให้เกิดคลื่นใหญ่

    ในทางตรงกันข้ามแนวชายฝั่งหลายแห่งที่มีแนวชายหาดทอดยาวเป็นลักษณะของอ่าว ความลาดชันต่ำ และลักษณะเป็นบริเวณน้ำตื้น โดยเฉพาะอยู่ในเกณฑ์ ระหว่าง 0.3 ถึง 2 เมตร หรือ ระหว่าง 0.9 ถึง 6.6 ฟุต พื้นที่แบบนี้จะได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์คลื่นพายุซัดฝั่งที่มีความสูงมาก แต่บริเวณนี้ซึ่งทีลักษณะของอ่าวคลื่นจะกระจายตัวออกทำให้เกิดคลื่นขนาดเล็ก

    ถ้าพื้นที่ชายฝั่งทะเลเป็นบริเวณน้ำลึก ถ้าเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งในบริเวณดังกล่าวน้ำทะเลก็สามารถกระจายออกไปได้ ระดับน้ำสูงหรือโดมน้ำก็จะสูงขึ้นอย่างช้า ๆ แต่ในทางกลับกันถ้าเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งในบริเวณชายฝั่งที่เป็นบริเวณน้ำตื้น น้ำทะเลไม่สามารถกระจายตัวออกไปทางไหนได้ ดังนั้นระดับน้ำที่สูงขึ้นหรือโดมน้ำนี้ก็จะยกตัวสูงขึ้น และการกระจายตัวของมวลน้ำขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนด้วย สภาพภูมิประเทศของพื้นแผ่นดินก็เป็นปัจจัยที่สำคัญในการแผ่กว้างของคลื่นพายุซัดฝั่ง พื้นที่ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางเล็กน้อยก็จะเป็นพื้นที่เสี่ยงจากการเข้าโจมตีของคลื่นพายุซัดฝั่งในแนวนอน (Inundation)

    บทสรุป

    คลื่นพายุซัดฝั่ง (Storm Surge) เป็นผลพวงมาจากการเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งของพายุหมุนเขตร้อนระดับพายุโซนร้อนคือจะต้องมีความเร็วลมรอบศูนย์กลางอย่างน้อย 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ดังนั้นปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งจึงมีดังต่อไปนี้

    1. ความกดอากาศบริเวณศูนย์กลางของพายุต้องต่ำมาก (น้อยกว่า 900 เฮกโตปาสคาล)

    2. ขนาดของพายุหมุนเขตร้อน

    3. ความเร็วของการเคลื่อนตัวของพายุหมุนเขตร้อน

    4. เส้นทางเดินพายุหมุนเขตร้อน (หน้าขวาของแนวการเคลื่อนที่ของพายุคลื่นลมจะแรงที่สุด)

    5. ความเร็วลมที่พัดวนในตัวพายุหมุนเขตร้อน (อย่างน้อย 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง)

    ลักษณะของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งคือระดับน้ำทะเลที่ยกตัวสูงขึ้นนี้ อาจจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 60 -80 กม. และสูงจากระดับผิวหน้าน้ำทะเลป่นกลาง ประมาณ 2 - 5 เมตร เมื่อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้าใกล้ฝั่ง พื้นที่ลุ่มต่ำจะเกิดน้ำท่วม ส่วนทางหน้าขวาของศูนย์กลางพายุหมุนเขตร้อน จะเกิดโดมน้ำสูงหรือที่เราเรียกคลื่นซัดฝั่งเนื่องจากลมที่แรงมาก

    จัดทำ และเรียบเรียงโดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล สำนักตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา

    การจำลองแบบทางอุตุนิยมวิทยาของ พายุดีเพรสชั่น ปี 2553

    แบบเพาเวอร์พ้อยท์

    การจำลองแบบทางอุตุนิยมวิทยาของ พายุไซโคลน "นาร์กีส" ปี 2551

    แบบเพาเวอร์พ้อยท์

    แบบจาวาสคริปต์

  •  
  •  
  • [ ผลการพยากรณ์คลื่นลมเชิงตัวเลข]

    [ ผลการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข]

    [รายงานอุตุนิยมวิทยาทะเล]

    copyright.gif Copyright 2004 by Thai Marine Meteorology, All Rights Reserved.
    For More Information. Please Contact
    watt_kan@hotmail.com or watt_kan@yahoo.com

    Locations of visitors to this page

    Best view with resolution 1024 x 768 pixel.