ภูมิอากาศเกาะสมุย

ลักษณะทั่วไป

เกาะสมุยหรืออำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเกาะที่อยู่ทางด้านตะวันออกของภาคใต้ อยู่ห่างจากฝั่งตัวจังหวัดประมาณ 80 กิโลเมตร หรือที่ละติจูด 09 28 เหนือ ลองจิจูด 99 21ตะวันออก มีเนื้อที่ประมาณ 280 ตารางกิโลเมตร ส่วนที่กว้างที่สุดของเกาะกว้าง 21 กิโลเมตร ส่วนยาวที่สุดจากเหนือจดใต้ยาว 25 กิโลเมตร เนื้อที่รอบ ๆ เกาะส่วนใหญ่เป็นภูเขามีที่ราบเพียง 1 ใน 3 ของเนื้อที่ทั้งหมดและเต็มไปด้วยสวนมะพร้าว เป็นเกาะที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อย่างชัดเจน จึงเป็นเกาะที่มีฝนตกได้ทั้งสองฤดู อุณหภูมิของอากาศไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนักและมีความชื้นค่อนข้างสูง

อุณหภูมิ

เนื่องจากเป็นเกาะอยู่ในทะเลการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิจึงมีไม่มากนัก อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือไม่ทำให้อุณหภูมิลดลงอย่างชัดเจนดังเช่นในจังหวัดอื่น ๆ อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 25.0 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 30.8 องศาเซลเซียส เดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนจัดในรอบปี เคยตรวจอุณหภูมิสูงสุดได้ 35.8 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2525 และอุณหภูมิต่ำที่สุด 18.6 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2519

ความชื้นสัมพัทธ์

ความชื้นสัมพัทธ์ค่อนข้างสูง เนื่องจากอยู่ในทะเล ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปีประมาณ 77 % ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ย 87 % ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุดเฉลี่ย 68 % เคยตรวจความชื้นสัมพัทธ์ต่ำที่สุดได้ 24.0 % ในเดือนมกราคม

ฝน

เกาะสมุยมีฝนตกได้ทั้งสองฤดูกาลคือ ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีในตกตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป จนกระทั่งถึงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะเริ่มพัดตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไป ปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 1934.7 มิลลิเมตร และฝนตกเฉลี่ยประมาณ 159 วัน ฝนเริ่มตกชุกตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคมและจะตกมากที่สุดในเดือนพฤศจิกายน เดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคมเป็นเดือนที่มีฝนตกน้อยที่สุดโดยมีฝนตกเพียง 4 – 5 วัน ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปของทุก ๆ ปี ควรระมัดระวังพายุหมุนซึ่งมีกำลังขนาดพายุดีเปรสชั่นเคลื่อนผ่านเข้ามาในอ่าวไทยและอาจทำความกระทบกระเทือนให้แก่บริเวณเกาะนี้ได้ โดยจะทำให้มีลมแรงและฝนตกหนักภายในระยะ 2 – 3 วัน ขณะที่พายุดีเปรสชั่นนั้นเคลื่อนผ่าน

หมอกและทัศนวิสัย

เกาะสมุยมีโอกาสเกิดหมอกได้น้อย เดือนมีนาคมจะมีหมอกเฉลี่ย 1 – 2 วัน ในวันที่เกิดหมอกทัศนวิสัยจะเลว เห็นได้ไกลไม่เกิน 1 กิโลเมตร จะมีหมอกเกิดขึ้นในตอนเช้าและจางหายไปในตอนสายและช่วงที่มีฝนตกก็จะทำให้ทัศนวิสัยเลวลงเช่นเดียวกัน

ลม

ในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเกาะสมุยจะมีกระแสลมตะวันออกพัดผ่านซึ่งจะพัดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน โดยมีความเร็วลมเฉลี่ยประมาณ 6 นอต หรือ 11 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และจำมีลมพัดแรงจัดในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ แต่ในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกระแสลมทิศตะวันตกพัดผ่านเกาะสมุย โดยเริ่มพัดประมาณกลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคมด้วยความเร็วลมเฉลี่ยประมาณ 5 นอต หรือ 9 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่อาจจะมีลมกระโชกแรงพัดเกาะนี้เป็นครั้งคราว เคยมีลมกระโชกแรงสูงสุดวัดได้ถึง 50 นอต หรือ 93 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นลมทิศตะวันออกพัดในเดือนพฤศจิกายนและทิศตะวันตกเฉียงใต้ในเดือนธันวาคม

พายุหมุน

ไม่เคยมีพายุหมุนเคลื่อนผ่านเกาะสมุยโดยตรง แต่ส่วนใหญ่จะเคลื่อนผ่านบริเวณใกล้เคียงและทำความกระทบกระเทือนให้แก่เกาะนี้ได้โดยจะทำให้มีลมแรงและฝนตกหนัก